02
05
12

HET FENOMEEN STAD

Geplaatst in: Second Sight

Lectorale rede door Willem Verbaan

Wereldwijd is de stad in opmars. De verwachting is dat in 2030 60% van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. Met het oog op overbevolkte steden en de klimaatveranderingen gaf Willem Verbaan, lector Vastgoedeconomie op de Hogeschool van Amsterdam, gisteren zijn lectorale rede over het fenomeen stad; het creëren van een vitale stad.

‘De staat is uit, de stad is in’ citeert de lector trendwatcher A. Bakas. Massaal trekken mensen naar steden om gebruik te maken van de gemakken van de verschillende netwerken. Echter heeft deze urbanisatie ook een keerzijde. De verdichting neemt fors toe, maar ook de behoefte aan groen in de stad, er is water nodig tegen verharding en er heerst een infrastructuurclaim. Willem Verbaan geeft aan dat de enige uitweg ligt bij meervoudig ruimtegebruik en duurzame gebiedsontwikkeling.

‘Ga vooral niet op de overheid zitten wachten, maar transformeer zelf datgeen wat we hebben tot iets nieuws’, zegt de lector wijzend op de krant in zijn handen. Het oude geld is op en de oude verdienmodellen zijn dood. Er moeten nieuwe concepten komen waarin de ruimtelijk waarden worden benut (value engineering). Door de verbetering van de leefomgeving is de waardestijging het economische resultaat. Daarnaast is crowdfunding ook een vorm van financiering. Een goed voorbeeld hiervan binnen de duurzame gebiedsontwikkeling is Thermo Bello. Dit wijkenergiebedrijf is opgezet door buurtbewoners die zelf verantwoording willen nemen voor hetgeen wat hun levenskwaliteit beïnvloedt.

Samen met studenten werkt lector Willem Verbaan aan Urban Management, waarin ICT een belangrijke rol inneemt. Aan de hand van BIM (Building information Modelling) creëren zij op een snelle en goedkope manier 3D modellen van gebouwen die voldoen aan het meervoudig ruimtegebruik en de duurzame gebiedsontwikkeling. Zo hebben zij ook de internationale BIM Competition gewonnen, waarin zij binnen 48 uur met BIM een duurzame 3D SmartBuilding moesten bouwen. Hij sluit dan ook trots af met zijn studenten, want volgens hem zijn jongeren de toekomst.

Terwijl Willem Verbaan luid applaus in ontvangst nam, merkte ook mijn buurvrouw de positieve sfeer in het auditorium op. En met haar commentaar bevestigde ze het zojuist geschepte toekomstbeeld voor grote steden; ‘Je voelt aan de sfeer dat de mensen hier samen aan een duurzame stad willen bouwen.’