17
05
11

NIEUWE NORMEN VOOR ENERGIEPRESTATIE

Geplaatst in: Ministerie van Economische Zaken

Het Nederlandse normalisatie-instituut NEN heeft op 15 april 2011 de nieuwe norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ (NEN 7120) gepubliceerd. Deze norm, kortweg EPG genoemd, bevat de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Ook heeft de NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd, die allebei samenhangen met de EPG. Dit zijn:

  • de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125);
  • de ventilatienorm (NEN 8088-1).

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Ingangsdatum nieuwe normen
De ingangsdatum is 1 januari 2012. Daarmee krijgt de markt de tijd om te wennen aan de nieuwe normen. Vanaf die datum zal het gebruik van deze normen verplicht zijn voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Tot 1 januari 2012 gelden de bestaande energieprestatienormen voor woningen (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916).

Alleen voor nieuwbouw
De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-richtlijnen gelden.

Verschil EPG en EPC
De EPG is iets anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG.