05
04
11

PENSIOENBELEGGERS SLUITEN ZICH AAN BIJ GRESB

Geplaatst in: Nieuws

Elf van 's wereld grootste pensioenbeleggers, samen goed voor $1,4 biljoen aan beleggingen, hebben de handen ineengeslagen in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). GRESB houdt een jaarlijkse enquête om de duurzaamheid van vermogensbeheerders in vastgoed te meten. Het doel is om aandeelhouderswaarde te creëren en tegelijk de CO2-uitstoot van de vastgoedsector te beperken door het vergroten van transparantie in de duurzaamheidsprestaties van vastgoedbeleggers.

De Global Real Estate Sustainability Benchmark is gebaseerd op een prijswinnend initiatief van de Europese pensioenbeleggers APG, PGGM en USS uit 2009. In samenwerking met de Universiteit Maastricht zijn zij begonnen met het meten van de milieu-  en duurzaamheidsprestaties van hun vastgoedbeleggingen, aldus de stichting. 

Een grote groep internationale pensioenbeleggers heeft zich aangesloten bij dit initiatief, waaronder het Nederlandse Mn Services en het Pensioenfonds voor de Detailhandel, ATP (grootste pensioenfonds van Denemarken), Ontario Teachers' Pension Fund (grootste pensioenfonds van Canada), Local Government Superannuation (het ambtenarenpensioenfonds in Australië) en het Hermes Pension Fund (grootste pensioenverstrekker van het Verenigd Koninkrijk). Andere vermogensbeheerders zijn onder andere Aviva Investors (VK) en de Amerikaanse Paramount Group. 
Leidende sectororganisaties en - adviseurs zoals de European Public Real Estate Association (EPRA) en Jones Lang LaSalle geven actieve steun aan de stichting GRESB.