26
02
11

BOUW WIL EXTRA BETALEN..

Geplaatst in: DGBC

Voor duurzame innovaties...

Een nieuw product mag volgens bijna de helft van de bouw duurder zijn als het verbeteringen brengt op het gebied van energiebesparing. Ook wanneer de materialen duurzamer zijn mag een nieuw product meer kosten dan producten die al worden gebruikt. Slechts 10% van de bedrijven vindt dat een innovatief product niet duurder mag zijn. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

Beslissers en afnemers in de bouw gaan er niet snel vanuit dat duurderde producten beter zijn. Het percentage architecten, installateurs en aannemers dat meer vertrouwen heeft in producten die duurder zijn is relatief laag. Bijna eenderde van de bedrijven probeert een duurder product daarnaast niet eens uit. Het is derhalve niet verstandig nieuwe producten duur in de markt te zetten, tenzij dit past bij het imago van het merk.

Voor duurzaamheid wordt extra betaald

Er bestaan echter specifieke eigenschappen van nieuwe producten die voor de afnemer waardevol zijn. Om te achterhalen welke eigenschappen dit zijn, is aan beslissers en afnemers uit de bouw gevraagd voor welke eigenschappen van een innovatief product ze extra willen betalen. Een innovatief product mag volgens gemiddeld 46% van de bedrijven duurder zijn als het verbeteringen bevat op het gebied van energiebesparing. Bij de duurzaamheid van materialen is dit 42%. Vooral voor architecten en installateurs spelen energiebesparing en duurzaamheid een belangrijke rol.

Hoge prijselasticiteit

Het is opmerkelijk dat gemiddeld slechts 10% van de bedrijven vindt dat een innovatief product niet duurder mag zijn dan producten die ze al gebruiken. Dit percentage ligt veel lager dan het derde deel van de bedrijven dat eerder aangaf een duurder product niet uit te proberen. Dit betekent dat beslissers in de bouw toch bereid extra voor een product te betalen, als het de juiste voordelen biedt.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de prijselasticiteit van de vraag hoog is in de bouwsector. Als het prijsverschil met bestaande producten groter is, zullen snel minder bedrijven bereid zijn het product te gebruiken. Dit geldt zeker zolang de crisis in de sector nog voorduurt en de focus op de laagste prijs groot is.

Kritisch zijn en toegevoegde waarde aantonen

Voor toeleveranciers in de bouwsector betekent dit enerzijds dat ze heel kritisch moeten zijn in de prijsstelling van een nieuw product. Anderzijds moeten ze door communicatie hun afnemers wijzen op de toegevoegde waarde van hun product en merk waardoor de prijs minder elastisch wordt.

Dit betekent dat marketeers hard moeten nadenken over productkenmerken die hun product een unieke plek in de markt geven. Het is verstandig de nadruk te leggen op de praktische voordelen voor de klant. Dit zorgt voor een betere acceptatie. Bovendien vermijden ze hiermee dat ze terecht komen in een markt waar alleen op prijs geconcurreerd wordt. Afnemers zijn immers bereid meer te betalen voor producten die voor hen een duidelijke verbetering zijn.

Duurzaamheid in de bouwkolom

Duurzaamheid drukt haar stempel stevig op de bouwkolom. Vanuit bedrijven, overheden en consumenten groeit de vraag naar groene producten en diensten. Deze marktvraag maakt het voor ondernemingen in de bouw onmogelijk om de thema’s duurzaamheid en energiebesparing te negeren. Duurzaamheid wordt een licence to deliver. Maar wat betekent dit voor ondernemingen? Hoe moeten bedrijven duurzaamheid vormgeven in het beleid? Neem voor meer informatie contact op met Maurits van Hoogevest m.van.hoogevest@equidura.nl