07
12
10

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM EN GEMEENTE ROTTERDAM GAAN VOOR EEN DUURZAME CAMPUS

Geplaatst in: Equidura

De komende twintig jaar wordt het gebied rond de Erasmus Universiteit ingrijpend geherstructureerd. Universiteit en gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten die de ontwikkeling naar een duurzame campus met de uitstraling van een internationale topuniversiteit mogelijk maakt. Naast onderwijsvoorzieningen voor studentenhuisvesting is er ruimte voor kantoren, een hotel en horeca.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) verwacht de komende jaren een forse groei en is toe aan een kwalitatieve upgrade van buitenruimte en voorzieningen. Met de plannen breidt de universiteit haar positie als internationaal georiënteerde universiteit verder uit.

De campus wordt in twee sferen ingericht, een landschappelijke en een stedelijke sfeer. Er wordt een duidelijke terreinstructuur vastgelegd door twee hoofdassen aan te leggen met een centraal gelegen ontmoetingsplek, de Erasmus Plaza, en een halfverdiepte parkeergarage. Er komen twee hoofdentrees voor snelverkeer, één aan de Burgemeester Oudlaan en één aan de Kralingse Zoom. Op het terrein komt huisvesting voor internationale studenten en voorzieningen voor studie, cultuur en recreatie. Ook komen er kantoren, een hotel en horecavoorzieningen. Het terrein wordt autoluw en volledig openbaar en vrij toegankelijk.

In de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over mobiliteit en de duurzaamheid. De EUR wil tot de meest duurzame campussen van Nederland behoren en streeft naar de realisatie van een energieneutrale campus. De universiteit schaart zich daarmee achter de ambitie van de stad Rotterdam de CO2-uitstoot te verminderen en heeft de 'Samenwerkingsovereenkomst duurzaam ontwikkelen Rotterdam 2010' ondertekend. Eind 2010 en in 2011 wordt de procedure van het bestemmingsplan verder doorlopen.