19
08
10

VERDUURZAMING ENIGE JUISTE OPLOSSING VOOR KANTORENVOORRAAD

Geplaatst in: DuurzaamGebouwd

De niet-duurzame kantorenvoorraad zorgt voor een slecht beleggingsrendement van de hele sector. Door deze kapitaalvernietiging zal de hele kantorensector ten onder gaan, met grote gevolgen voor beleggers als pensioenfondsen.

Verduurzaming is de enige juiste oplossing. Dat stelt Jean Klijnen van Bouwfonds REIM. Na een piek in 2005 is de leegstand, als gevolg van het gunstige economische klimaat, de jaren erna behoorlijk gedaald tot rond de 11%.

Leegstand
In 2009 is het leegstandspercentage echter omhoog geschoten naar ruim 14%. Op dit moment staat bijna 7 miljoen m2 van de totale 48 miljoen m2 kantoren leeg. Een groot deel hiervan, circa 2 miljoen m2, staat structureel leeg.

Ondanks het herstel van de economie zal de waarde van grote delen van de kantorenvoorraad zich hierdoor verder neerwaarts blijven ontwikkelen. Het enige segment binnen de kantorensector waar een opwaartse druk op de huren te verwachten is, is bij duurzame panden.

In het niet-duurzame deel van de markt zal de potentie om nog acceptabele rendementen te behalen snel afnemen. De verwachting is dat niet-duurzaam vastgoed binnen 5 tot 10 jaar alleen nog maar tegen een discount te verkopen is.

Portefeuilles verduurzamen
Het tekort aan duurzame kantoorobjecten betekent dat beleggers in kantoren dan ook snel moeten investeren in het duurzaam maken van hun portefeuilles. Dat is de sleutel om in de toekomst nog een acceptabel rendement in kantoorbeleggingen te behalen.

Als dat niet gebeurt, zullen de rendementen zich versneld negatief ontwikkelen.