02
07
10

NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Geplaatst in: SenterNovem


Een woonwijk aansluiten op stadsverwarming; wat kost dat nou eigenlijk? Of: wat zijn de investeringskosten gemoeid met de installatie van een HRe-ketel? De onlangs geactualiseerde ‘kostenkengetallen energiebesparende maatregelen bestaande woningen’ geven antwoord op dergelijke vragen.

Het doel van de kengetallen is het treffen van energiebesparende maatregelen financieel te onderbouwen, vertelt Monique Lacroix, van Agentschap NL. "De kengetallen geven puur informatie over de investeringskosten. Maar in combinatie met de ‘energiebesparingsverkenner’ is ook af te leiden wat de maatregelen per maand opleveren."

Professionele partijen
De kengetallen zijn vooral bedoeld om informatie te verschaffen aan de professionele partijen zoals installateurs en maatwerkadviseurs. Zij kunnen de kengetallen als data invoeren in de softwarepakketten die ze gebruiken om tot een besparingsadvies te komen. “Ook voor woningcorporaties vormen de kostenkengetallen belangrijke data”, zegt Lacroix. “De kengetallen maken bijvoorbeeld per energiebesparende maatregel ook inzichtelijk wat de investeringskosten zijn bij een projectmatige aanpak; dus wanneer bijvoorbeeld een hele wijk wordt aangepakt in plaats van een enkele woning. Die grotere schaal levert vaak prijsvoordelen op."

Nieuwe maatregelen
Elk jaar vindt er opnieuw een prijsindexatie plaats van de energiebesparende maatregelen. Tijdens de laatste ‘ronde’ zijn de kosten geïndexeerd naar het prijsniveau van maart 2010. "Naast die indexatie voeren we om de paar jaar – dat was ook dit jaar het geval - een actualisatie uit die veel verder gaat. Zo is er een aantal maatregelen aan de kengetallenlijst toegevoegd. Het is nu bijvoorbeeld ook duidelijk wat de investeringskosten zijn voor een HRe-ketel (micro WKK), aansluiting op stadsverwarming, de installatie van luchtwarmtepompen en douche-warmteterugwinning."

Totstandkoming kostenkengetallen
De lijst met kengetallen komt via verschillende wegen tot stand, maakt Lacroix duidelijk. "Enerzijds vragen we prijzen op bij leveranciers en anderzijds maken we gebruik van normen. Dat zijn op zich ook weer kengetallen die aangeven dat er bijvoorbeeld met het installeren van een ketel zoveel uur gemoeid is.” Tot slot zijn de reacties van marktpartijen (via een evaluatie-enquête) verwerkt in de kostenkengetallen.

Voor meer informatie: m.van.hoogevest@equidura.nl