20
05
10

DUURZAAMHEID STATE OF MIND!

Geplaatst in: PropertyNL

Kantoorgebruikers vinden duurzame huisvesting belangrijker -AMSTERDAM -

Ondanks de economische situatie vinden aanzienlijk meer Nederlandse kantoorgebruikers duurzame huisvesting belangrijker dan twee jaar geleden. Meer organisaties zijn bovendien bereid actie te ondernemen en hiervoor te betalen. Vooral wanneer er directe voordelen te behalen zijn. Investeringen schuiven kantoorgebruikers echter vanwege de recessie vaak wel naar achteren. Dat blijkt uit onderzoek van Jones Lang LaSalle naar de visie van Nederlandse kantoorgebruikers op duurzaamheid.

Bij 73% van de Nederlandse kantoorgebruikers staat duurzaamheid inmiddels hoog op de agenda. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de eerste meting vlak voor de economische crisis in mei 2008. Toen gaf nog maar 38% aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Door deze stijging loopt het Nederlandse bedrijfsleven gelijk met het internationale bedrijfsleven. 86% is inmiddels ook al aan de slag met het opstellen van plannen of het uitvoeren van concrete acties voor het verduurzamen van de huisvesting. Vooral organisaties met eigendom (eigenaar-gebruikers) lopen hierin voorop. De geambieerde termijn waarbinnen organisaties duurzaam gehuisvest willen zijn, is echter uitgesteld ten opzichte van twee jaar geleden. Was in 2008 nog 21% van plan om binnen twee jaar duurzaam gehuisvest te zijn, inmiddels is dat percentage gedaald naar 12%. Wel heeft een groter aantal organisaties de ambitie om binnen 5 tot 10 jaar duurzaam gehuisvest te zijn.

De bereidheid om te verduurzamen neemt toe naarmate er meer duidelijkheid is over de directe voordelen. Zo is 83% van de huurders (2008: 74%) bij voldoende inzicht in de voordelen bereid een premie te betalen bovenop de huurprijs. Van de organisaties met gebouwen in eigendom geeft 81% aan extra te willen investeren bij direct voordeel, zoals lagere servicekosten en een beter imago. Energiebesparing (62%) en Gezondheid & Comfort (56%) zijn de belangrijkste aspecten waarvoor men bereid is te betalen.

Een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren, is het principe van 'Green Lease', een prestatiecontract waarin de verhuurder en de kantoorgebruiker afspraken vastleggen voor het behalen van energiebesparings- en milieudoelstellingen. Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan de wijze waarop de kosten voor de maatregelen en de voordelen verdeeld worden tussen de verhuurder en kantoorgebruiker. 86% is bereid een deel tot alle besparingen op de servicekosten bovenop de basis huurprijs te betalen aan de verhuurder voor duurzaamheidmaatregelen. 70% vindt dan wel dat de behaalde voordelen van een Green Lease gedeeld moeten worden tussen verhuurder en gebruiker.

Bijna alle kantoorgebruikers (90%) vinden dat verduurzaming niet alleen een zaak van de markt is. Zij willen dat de overheid de komende vijf jaar stringentere wet- en regelgeving moet invoeren ten aanzien van het verduurzamen van vastgoed. Te denken valt aan verplichte duurzaamheidscertificaten (54%), scherpere EPC-normen (42%) en het zwaarder belasten van niet-energiezuinige gebouwen (42%). Het opleggen van uiteenlopende boetes wordt minder gewaardeerd.

In maart 2010 hebben 163 kantoororganisaties hun medewerking verleend aan het tweede Nederlandse onderzoek van Jones Lang LaSalle naar hun kijk op duurzame huisvesting. Het eerste onderzoek is gehouden in mei 2008. De Nederlandse resultaten vormen een aanvulling op het internationale onderzoek dat eind 2009 door Jones Lang LaSalle is uitgevoerd in samenwerking met CoreNet Global.